חיילים משוחררים

החזר מס לחיילים משוחררים סעיף 39א

המדינה מעניקה הטבת מס לחיילים משוחררים וגם למשרתי שרות חלקי בשירות סדיר. שירות סדיר כולל בין היתר את: צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב. 

הטבת מס ניתנת למשך 3 שנים מיום השחרור.

חייל משוחרר
חייל משוחרר

מהן הטבות המס לחייל משוחרר ?

הטבות המס משתנות בהתאם למשך השירות כדלקמן:

בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:

(1)    1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של –

         (א) לגבי גבר – 23 חודשים מלאים לפחות;

         (ב) לגבי אישה – 22 חודשים מלאים לפחות;

(2)    1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ-

        (א) לגבי גבר – 23 חודשים מלאים;

        (ב) לגבי אישה – 22 חודשים מלאים;

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך להחזר מס לחץ כאן