מדריכים ומידע לשימושכם

עוסק מורשה

עוסק מורשה

עוסק מורשה מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה עולה על הסכום הקבוע בחוק והמשתנה משנה לשנה בהתאם לשינוי במדד
עוסק פטור

עוסק פטור

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק והמשתנה משנה לשנה בהתאם לשינוי במדד
שותפות

שותפות

שותפות הינה קשר עסקי בין צדדים.
הקמת חברה בעמ

הקמת חברה בע"מ

עוסק מורשה מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה עולה על הסכום הקבוע בחוק והמשתנה משנה לשנה בהתאם לשינוי במדד

אתרי אינטרנט לשימושכם

ניתן למצוא עזרה באתרי אינטרנט המצורפים

טפסים

ניתן למצוא מידע בטפסים המצורפים