ישובים מזכים

הטבות מס ליישובים מזכים סעיף 11

בשנת 2015 תוקן החוק לסיוע ליישובי הנגב המערבי. החוק קובע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. יישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו  מוגדר כ- "יישוב מוטב".

הטבה במס בגין מגורים ביישוב מוטב תחושב על ההכנסה החייבת מיגיעה אישית, וזאת בכפוף למגורים ביישוב בכל שנת המס (אין ייחסיות).

יישוב שהיה ברשימת היישובים המוטבים עד ליום 31.12.15 ואינו נמצא ברשימה לשנת 2016, ימשיך לקבל את ההטבה בשנים 2016-2017 (הוראות מעבר).

עובד המבקש הטבה בגין יישוב מוטב ימציא למעסיקו טופס 1312א' וימלא טופס 101. המעסיק יעניק לו את ההטבה בכפוף להוראות החוק דרך זיכוי מס בתלוש המשכורת וללא צורך להפנותו למשרד השומה. עובדים אשר לא מלאו את הטופס הנ"ל ולא קבלו את ההטבה דרך השכר יצטרכו להגיש בקשה להחזר מס על מנת לקבל את ההטבה.

לרשימת היישובים המלאה לשנת 2019 לחץ כאן (במידה ואתם חושבים שאתם גרים בישוב מוטב והוא אינו ברשימה, אשמח שתפנו אליי לבדיקה)

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך להחזר מס לחץ כאן

ישובים מזכים