סטודנטים

החזר מס בגין תואר אקדמי סעיף 40 ג

על מנת לעודד סטודנטים לרכוש השכלה אקדמית נותנת המדינה הטבות מס לזכאים לתואר.  ישנה הבחנה בין התארים השונים וההטבות הניתנות בגינם.

תואר ראשון
המסיים תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, בהתאם לרשימה שמפרסמת רשות המיסים, זכאי להטבת מס, נקודת זיכוי אחת, הניתנת בשנת המס שלאחר שנת המס אשר בה התקבל התואר או בשנה שלאחריה. תקופת ההטבה מספר שנות הלימודים לתואר ראשון אך לא יותר מ- 3 שנים.

תואר שני

המסיים תואר שני במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, בהתאם לרשימה שמפרסמת רשות המיסים, זכאי להטבת מס, חצי נקודת זיכוי, הניתנת בשנת המס שלאחר שנת המס אשר בה התקבל התואר או בשנה שלאחריה. תקופת ההטבה מספר שנות הלימודים לתואר שני  אך לא יותר משנתיים.

סטודנט
סטודנטים

תואר שלישי

המסיים תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי להטבת מס, נקודת זיכוי אחת, הניתנת בשלוש שנות מס ומחצית נקודת זיכוי בשתי שנות מס, החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים.

תואר שלישי ישיר

המסיים תואר שלישי ישיר, זכאי להטבת מס, נקודת זיכוי אחת, בעבור התואר הראשון, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה נסתיימו לימודי תואר ראשון ההטבה הניתנת בשלוש שנות מס ומחצית נקודת זיכוי בשתי שנות מס, החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים לתואר שלישי.

לימודי טכנאי או הנדסאי
המסיים לימודי מקצוע, זכאי להטבת מס, חצי נקודת זיכוי, הניתנת החל מתום שנת הזכאות לתעודת המקצוע ולמשך שנה. יש לציין כי כי ההטבה ניתנת בתנאי שהיקף שעות הלימוד המקצועי מגיע ל-1,700 שעות.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך להחזר מס לחץ כאן