עולים חדשים

החזר מס לעולים חדשים סעיף 35

מדינת ישראל נותנת הטבות מס לעולים חדשים, וזאת על מנת להקל את התאקלמותם בארץ.

מי מוגדר כעולה חדש ?

עולה חדש מוגדר כמי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י 1950, או מי שזכאי לאשרה או תעודה כאמור ובידו אשרה או רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל.

מהי הטבת המס ?

בחישוב המס של עולה חדש יובאו בחשבון :

  • 1/4 נקודת זיכוי  לכל חודש מ- 18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל.
  • 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים שלאחריהם.
  • 1/12 נקודות זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים שלאחריהם.

הזיכוי האמור יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת בתקופת 42 החודשים

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך להחזר מס לחץ כאן

עולים חדשים