תרומות

מדינת ישראל מעניקה תמריצים לתורמים התומכים בגופים ציבוריים ומוסדות שונים, על ידי מתן הטבת מס.

פקודת מס הכנסה (פמ"ה) מסדירה נושא זה וקובעת כי כל מוסד המחזיק באישור כי הוא עומד בתנאי סעיף 46 לפקודה יוכל לזכות את התורמים בהטבת מס.

כיצד יודעים אם התרומה הינה מזכה בהטבת מס ?

על כל קבלה המתקבלת בגין תרומה, אמור להיות הכיתוב:

"למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה".  

במידה ולא מצוין בקבלה מידע זה, סביר להניח כי הארגון שקיבל את התרומה אינו עומד בתנאי סעיף 46, ולפיכך התרומה אינה מזכה את התורם בהטבת המס כלשהי.

האם כל סכום של תרומה מזכה בהטבת מס ?

תרומות שערכן המצטבר לשנה יעלה על 180 ש"ח  ועד לתקרה של הנמוך מבין האפשרויות להלן יזכו בהטבת המס.

א. הזיכוי הניתן בגין הסכום הכולל של התרומות לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת.

ב. תרומות עד לתקרה מצטברת של כ- 9,211,000 ₪ (לשנת 2018).

מהי הטבת המס בגין התרומה ?

זיכוי מס (החזר מס) בשיעור של 35% מסכום התרומה אם התורם הוא יחיד, וזאת בתנאי ששולם מס על ההכנסה החייבת לפחות בגובה הטבת המס.

זיכוי מס (החזר מס) בשיעור מס חברות אם התורמת היא חברה.

חשוב לציין כי במידה ולא יהיו בידכם קבלות התרומה המקוריות, רשויות המס לא יכירו בתרומה ולא תיהנו מהטבת המס.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך להחזר מס לחץ כאן

תרומות