חשבות שכר

חשבות שכר חיצונית

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני עבודה ומעקב צמוד אחר השינויים בהם. כך, גובה התשלום לעובד מורכב מרכיבי שכר רבים ובהם שעות עבודתו / צורת העסקתו, ותק, דמי הבראה, חופשות, ימי מחלה, חגים, פיצויי פיטורים הנצברים לאורך תקופת העסקתו, תשלומי ביטוח לאומי ועוד עלויות מעביד וזכויות סוציאליות אחרות להן זכאי העובד.

תשלום שכר נכון לעובד הכרחי על פי חוק ומונע טענות משפטיות עתידיות כנגד המעסיק, אשר עלולות להביא לנזקים כלכליים משמעותיים עבורו.

חשבות שכר

שירותי חשבות השכר כוללים בין היתר :

  • הדרכה בכל הקשור לחובות המעסיק בהתאם להוראות החוק השונות ודיני העבודה בענייני הרישום והתיעוד הרלוונטיים ליחסי עובד מעביד.
  • הכנה ועיבוד של תלושי שכר.
  • הפקת תלושי שכר לעובדים.
  • עדכון צבירת סוציאליות – חופש, מחלה והבראה.
  • טיפול בתביעות ביטוח לאומי – דמי פגיעה, דמי לידה ומילואים.
  • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין.
  • דיווחי הניכויים לרשויות המס.
  • הפקת פקודת יומן לרישום המשכורות בהנהלת החשבונות.
  • העברת תשלומי הפנסיה ישירות לחברת הביטוח/היועץ הפנסיוני.
  • הפקת טפסי 106 שנתיים לעובדים.