תיאום מס

דיווח למס הכנסה על הכנסה נוספת, באופן המאפשר לרשות המיסים לנכות ממנה מס הכנסה בשיעורים נמוכים יותר.

כל שכיר העובד בשני מקומות עבודה או יותר במקביל,  חייב לבצע תיאום מס. כמו כן, שכיר שעובד במקום עבודה אחד ובמקביל מקבל פנסיה מגוף אחר, חייב לבצע תיאום מס.

שכירים רבים אשר מקבלים פנסיה מהמעביד, מחברת ביטוח או מקרן פנסיה ועובדים במקביל במקום עבודה נוסף במשרה חלקית או מלאה, צריכים לבצע תיאום מס.

מדוע צריך לתאם מס ?

על פי החוק חייב כל אדם בעל הכנסה נוספת, מלבד ההכנסה ממקום עבודתו העיקרי, לשלם מס מרבי (48% נכון לשנת 2016) על ההכנסה הנוספת אלא אם יבצע תיאום מס אצל פקיד השומה. 

שכיר אשר לא יבצע תיאום מס, מקום העבודה המשני יהא חייב לנכות מס של 48%

(מדרגת המס הגבוהה ביותר)  מסך המשכורת ברוטו, אשר בהרבה מקרים גבוה מהמס הדרוש.

על כן, לעובד השכיר יש אינטרס לבצע תיאום מס וע"י כך להמנע מתשלום מס עודף.

תיאום מס

​איך מתבצע תיאום המס ?

תיאום מס ניתן רק לשנת המס בה אתם מגישים את הבקשה.

על מנת לבצע את תיאום המס יש להצטייד בתלושי שכר מכל מקומות העבודה.

באפשרותכם לערוך תיאום המס בכמה דרכים:

1.הורדת טופס 116​, או מילוי הטופס במחשב,  הדפסת הטופס והעברתו בדואר או בפקס לפקיד השומה.

2.חישוב המס והגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים.

3.ביצוע תיאום מס באמצעות גורם מאושר כגון מייצגים.

ברצוני לציין כי במקרים רבים מגיע לעובד השכיר החזר מס , גם אם בוצע תיאום מס במהלך השנה.