הקמת חברה בע"מ

להקמת חברה בע"מ ייתכנו יתרונות רבים :

הליך פתיחת החברה כולל שני חלקים:

א. פעולות מול רשויות המס – מבוצע על ידי משרדנו.

ב. פעולות מול רשם החברות –  מבוצע  על ידי עורך דין החברה.

לאחר הקמת החברה, ינהל משרדינו את הרישומים החשבונאיים לרבות הנהלת חשבונות, הגשת דו"חות תקופתיים, ביצוע התאמות בנק,ספקים ולקוחות, הכנת משכורות, ביצוע ביקורת, הגשת דו"ח שנתי לחברה, הגשת דו"חות בעלי מניות ועוד.

הקמת חברה בעמ